•••
Psihologa konsultācijas Drukāt
Ppsihologs Ilze Serģe
  Darba laiks:
  Pirmdienās 830 - 1400
  Piektdienās 1330 - 1830
Konsultācijas iespējamas arī citās dienās Jums pieejamā laikā
Pierakstīšanas uz konsultācijām tikai pa telefonu 29719144
• Palīdzība vecākiem
Ja ir izmēģinātas bērna audzināšanā dažādas metodes, bet īsti neviena nedarbojas, tiek piedāvāta iespēja saņemt konsultāciju, kā palīdzību, brīžos kad vecāki nezin ko darīt un kā risināt radušos konfliktu ar bērnu;
• Izlaiduma klašu skolēniem
Karjeras konsultācijas. Psiholoģiskā atbilstība izvēlētajai profesijai;
• Bērna un vecāku konsultēšana bērnu psiholoģisko problēmu gadījumos;
• Bērna psiholoģiskā izpēte;
• Bērnu, vecāku un pedagogu izglītošana psiholoģijas jautājumos nepieciešamības gadījumos;
• Atbalsta sniegšana bērniem, vecākiem un pedagogiem;
• Bērna attīstības dinamikas izpēte pēc vecāku pieprasījuma.
Psiholoģiskā konsultēšana

Kas tā ir?

  Psiholoģiskā konsultēšana ir process, kas palīdz klientam risināt noteiktas viņa šā brīža dzīves grūtības, vairāk orientējoties tieši uz tagadni un nākotni.
  Lai palīdzība būtu efektīva, svarīgi, lai pats klients apzinātos, ka, neskatoties uz dažādām grūtībām, tikai viņš pats ir tas, kurš var izvēlēties un arī ieviest pārmaiņas savā dzīvē. Psihologs šai gadījumā var palīdzēt saskatīt, kur tad ir pārmaiņu nepieciešamība un iespējas, kā arī iedrošināt un atbalstīt klientu laikā, kamēr attiecīgās pārmaiņas tiek ieviestas dzīvē.
  Kā tas notiek?
  Pirmajā tikšanās reizē psiholoģe kopā ar klientu formulē mērķi, uzklausa klienta vēlmes – ko tieši viņš/viņa savā dzīvē gribētu mainīt. Saskaņā ar izvirzīto mērķi notiek vienošanās par nepieciešamo konsultāciju skaitu, kas varētu būt sākot no 6-8 reizēm līdz pat vairākiem mēnešiem, tiekoties 1-2 reizes nedēļā, konsultācijas ilgums 45-50 minūtes. Konsultēšanas procesa laikā uzstādītie mērķi var mainīties vai arī var parādīties vēl citi mērķi, līdz ar to iespējams arī vienoties par papildus tikšanās reizēm.
  Iespējamas arī vienas reizes konsultācijas, kur klients var saņemt atbildi uz kādu konkrētu jautājumu, ko vēlējies uzdot speciālistam. Tomēr klientam jāapzinās, ka psihologa uzdevums nav sniegt konkrētus padomus, bet gan palīdzēt viņam atbildes uz saviem jautājumiem atrast sevī pašā.
  Vai es varu būt drošs par konfidencialitāti?
  Konsultanti saskaņā ar Psihologu darba ētikas kodeksu garantē klientam pilnīgu konfidencialitāti.
  Kas nodarbojas ar psiholoģisko konsultēšanu?
  Ar psiholoģisko konsultēšanu nodarbojas psihologi, kas ieguvuši maģistra grādu psiholoģijā.
Atpakaļ Uz augšu
Login
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Bērzaines iela 4, Cēsis LV4100 tel. 64121898
e-pasts: cbjc@skolas.cesis.lv
Lapu veidoja un uztur
AR